pl eng

Inteligencja i informatyka w biznesieWitamy w świecie innowacyjnego biznesu !


Dzisiejsze przedsiębiorstwa, działając w warunkach silnej konkurencji, pragną umacniać swą pozycję rynkową, pozyskiwać nowych klientów i poprawiać swoją rentowność. Osiągnięcie wspomnianych trzech celów jednocześnie jest marzeniem każdego właściciela firmy. Cele te są często wzajemnie sprzeczne. Pociąga to za sobą konieczność stosowania rozwiązań kompromisowych na szczeblach operacyjnym, taktycznym, a także strategicznym przedsiębiorstw.
Zarządzanie firmą z uwzględnieniem często wzajemnie sprzecznych celów jest nie lada wyzwaniem dla jej kadry kierowniczej.treeffect


Firma doradcza Treeffect wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom. Oferujemy Państwu profesjonalne doradztwo w zakresie tworzenia tzw. inteligentnego biznesu, w którym zarządzanie oparte jest nie tylko na intuicjach kadry zarządzającej, ale przede wszystkim na informacjach i danych, gromadzonych w Państwa firmie. Nowoczesne metody zarządcze, oparte na sformalizowanych metodach, a jednocześnie wykorzystujące potencjał intelektualny kadry kierowniczej firmy są podstawą dla skutecznego zarządzania z uwzględnieniem sprzecznych często celów. Firma Treeffect, działająca na styku biznesu i informatyki, pomoże Państwu stworzyć inteligentne przedsiębiorstwo, reagujące właściwie na zmieniającą się sytuację rynkową. Właściwe wykorzystanie potencjału informacyjnego zgromadzonego w firmach warunkuje wykorzystanie metod ilościowych dla potrzeb skutecznego zarządzania.


Efektywne wykorzystywanie istniejących zasobów informatycznych, a także planowanie zakupów nowych narzędzi informatycznych dla potrzeb realizacji celów biznesowych, jest dla firm zagadnieniem złożonym. Firma Treeffect doradza swoim klientom w kwestiach doboru: spełniającej ich wymagania infrastruktury technicznej; specjalistycznego oprogramowania, a także w kwestii doboru usług utrzymywania systemów informatycznych.


Dane gromadzone w systemach informatycznych stanowią podstawę dla wielu procesów decyzyjnych zachodzących w przedsiębiorstwach. Nasza firma specjalizuje się więc w projektowaniu, administrowaniu, strojeniu baz danych, a także w zaawansowanym doradztwie z zakresu realizacji spójnej polityki składowania danych przedsiębiorstwa w systemach baz danych.


Jeśli chcą Państwo z naszą pomocą podnosić efektywność działań biznesowych, prosimy zapoznać się z naszą szczegółową ofertą. Nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji.


aktualności
treeffect
  • zarządzanie wiedzą
  • inteligencja biznesowa
  • metody jakościowe i ilościowe
  • podejmowanie decyzji
  • modelowanie matematyczne
  • techniki informatyczne
  • optymalizacja działania


do pobrania